Водата най-важния фактор на живота

Минерална, трапезна и чешмяна, всичко за водите. Много полезни материали.

Съществуват ли разлики между изворна и минерална вода

И двата вида се смятат за метод за задоволяване на еднакви нужди, но в състава и от произхода си са доста различни една от друга.

И двата вида види подлежат на еднакви изисквания, а те са предпазни мерки свързани с дезинфекция и обработка при нужда и преди тяхното бутилиране.

Минералната вода по свое му трябва да гарантира определен минерален състав, а за бутилирането й задължително условие е да бъде посочен състава върху етикета. На етикета се посочват още данни за общ минерален състав или активна реакция и електропроводимост.

Какви са разликите между питейна, минерална и изворна вода

Почти 100% от бутилираната вода в Европа е на база минерализирани извори.

Така например минералната и изворната вода се добиват от подпочвени води.

За питейната са характерни различни източници, към които се отнасят реки, езера, дори морска вода.

Обработката на различните води, задължително отговаря на високи изисквания за опазване здравето на човек и природата.

За минералния състав и за изворната вода се грижат конкретни органи за контрол, които следят за състава й, за наличие на химикали, дезинфектанти и други обработки.

Доставката на минерална и изворна вода се извършва масово, чрез бутилиране директно от източника. Бутилирането става в специални заводи и отново пд стриктен контрол.

Питейната вода стига до крайния потребител смятана вече за надеждна и годна за консумация вода, минала през широк кръг на разпределителни системи.

Обикновено доставчиците разполагат с конкретни програми за поддръжка и наблюдения, с цел да се защити мрежата, преди да достигне в готов вид до крайния потребител.

За всякаква информация относно типа на вода за пиене, крайния потребител може да се информира от етикета на бутилката. При липсваща такава информация и неизвестен източник няма гарант за качеството и защитеността й.

Публикувана в Вода