Водата най-важния фактор на живота

Минерална, трапезна и чешмяна, всичко за водите. Много полезни материали.

С цел се гарантира отсъствие от замърсяване и защитата на източника изключително значение има контрола упражняван над източника за вода. В районите с големи водоизточници около са все места, които представляват защитени зони. В много от случаите тези зони са площи разположени на няколко хиляди хектара заети само с девствена природа. Като допълнение, определено оборудване за извличане на минерална и изворна вода се инсталира на самия изход на източника, всичко това ес с цел протекция.

За защитата на питейна вода следи Рамковата директива на ЕС по водите.

Какви са изисквания за безопасност на изворна вода, минерална водаи спрямо питейната вода

Всички видове бутилирани води спадат към хранителните, а според тази им класация те отговарят на конкретни изисквания. Бутилираните води се следят с тестове и анализ на висока честота, определени от HACCP и на база хигиенни практики, регламентирани от FVO2. В следствие, бутилираната вода отговаря на изисквания за качество установени с норми от ЕС. За безопасността и качеството на бутилирането на вода, за висококачествената опаковка, за окончателното предоставяне на крайния потребител се изминава не малък път.

От Директивата на ЕС е фиксирано, че питейна вода, отговаря на най-високи и законови изисквания за безопасност, както по отношение на доставка чак до крайния потребител. Целия процес на контрол е свързан с множество наблюдения, управление на риска и поддръжка. Като цяло доставчикът има съвсем минимален или никакъв контрол върху разпределителната система, където може да съществуват условия, които да опосредстват риск от замърсяване.

Публикувана в Вода